שורש תנייני בשלוש דקות!! - הכנה לבגרות בלשון

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.