שורש תנייני- שורשים תנייניים- תורת הצורות- בגרות ב

מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.