איבון 801 שעור 23 חישוב משוואת קו לפי שתי נקודות

מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים