מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את משוואתו של קו ישר בעזרת שתי נקודות נתונות דרכן הוא עובר.

שיעורים

02:02 שיפוע קו ישר | נוסחת שיפוע | למה זה טוב מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
01:57 מציאת משוואת ישר | למה זה טוב מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
12:07 שיטות למציאת משוואת ישר מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:28 איבון 801 שעור 23 חישוב משוואת קו לפי שתי נקודות מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
06:34 משוואת הישר באמצעות שתי נקודות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
07:26 מציאת משוואת קו ישר בעזרת שתי נקודות מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:49 משוואת הישר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

פתרונות תרגילים

06:08 מציאת משוואה בעזרת נוסחה מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
08:58 גיאומטריה אנליטית - קיץ 2006.wmv מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
10:18 תרגיל - מציאת משוואת הישר מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
03:34 הקו הישר: מציאת שיפוע בעזרת שתי נקודות מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:03 איבון 801 שעור 22 חישוב שיפוע מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית