חיתוך והקבלה של ישרים

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את נקודת החיתוך של ישרים, וכיצד לקבוע האם הם מקבילים זה לזה.

שיעורים

08:01 הנדסה אנליטית ישרים מקבילים תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
09:47 גיאומטריה אנליטית - מציאת נקודת חיתוך מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
05:34 נקודות חיתוך בין ישרים (כולל חיתוך עם הצירים) מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
13:36 ❌מצבים הדדיים ומציאת משוואת הישר מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
09:41 איבון801 שעור 25 מציאת נקודות חיתוך בין ישרים מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:47 פתרון משוואה בשני נעלמים- תרגיל 7 חלק א מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
23:57 מציאת נקודת חיתוך בין 2 ישרים מאת Daniel Benami, הועלה ע"י איתמר בנית