מציאת משוואת הקו הישר

מאת רותם אלעזר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים