מבוא למסדי נתונים - visual studio 2008

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

0:00 - מוטיבציה לשימוש במסדי נתונים.
1:50 - יצירת קובץ מסד נתונים ב visual studio 2008.
2:35 - יצירת טבלה חדשה במסד הנתונים.
2:58 - הגדרת עמודות בטבלה חדשה, כולל טיפוסי נתונים שונים, ושמירת הטבלה.
4:25 - הזנת מידע לטבלה באופן ידני.
5:20 - סיכום.