חיבור SQL לצד שרת - פעולות בסיסיות

בפרק זה נלמד כיצד לבצע באמצעות קוד הרץ בצד השרת (ASP) פעולות על מסד הנתונים בעזרת מחלקת עזר בשם MyADOHelper.

מטרות:
הלומדים ידעו מה תפקידה של המחלקה MyAdoHelper.
הלומדים ידעו לקשר את המחלקה MyAdoHelper.cs לאתר ב visual studio.
הלומדים ידעו לקלוט נתונים שהזין המשתמש בטופס HTML וליצור בעזרתם שאילתות SQL.
הלומדים ידעו להפעיל שאילתות על מסד הנתונים בעזרת הפעולות DoQuery, IsExist, PrintDataTable.
הלומדים ידעו לכתוב טפסים שיבצעו על מסד הנתונים את הפעולות הבאות:
- הכנסת פריט חדש לטבלה במסד נתונים.
- עדכון פריט במסד נתונים.
- מחיקת פריט ממסד נתונים.
- אחזור פריטים ממסד נתונים בעזרת prinDataTable
הלומדים ידעו ליצור אתר ובו דפים שנוצרים בעזרת מידע המצוי במסד הנתונים.

שיעורים

05:55 isexists מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
02:50 printdatatable מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:57 insert users מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:39 MyAdoHelper מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:34 הפעולות isExist ו printDataTable מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
03:35 היכרות עם המחלקה myADOHelper מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
11:50 סקירה כוללת של טיפול בטפסים מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 פעולת DoQuery מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:39 פרק 7 - שימוש ב - INSERT מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:56 ASP - ADO CONNECTION אובייקט הקישור מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית