מבוא ל SQL

בפרק זה נלמד את התחביר הבסיסי של שפת SQL.

מטרות:
הלומדים ידעו מה היא שפת SQL ולמה משמשת.
הלומדים ידעו ליצור מסדי נתונים ב visual studio.
הלומדים ידעו לכתוב שאילתות SQL מארבעת הסוגים - insert,update,delete,select.
הלומדים ידעו להפעיל שאילתות SQL על מסדי נתונים דרך ה visual studio.
הלומדים ידעו להשתמש ב LIKE בשאילתות SQL.

שיעורים

07:02 מדריך בסיסי SQL מאת PelegIT, הועלה ע"י איתמר בנית
10:25 מדריך שפת Sql - פרק 1 - SELECT , SELECT* , FROM , מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
06:47 יצירת מסד נתונים, טבלה ושאילתה בvisual studio מאת Alex Shifrin, הועלה ע"י איתמר בנית
10:03 insert sql מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:13 מבוא למסדי נתונים - visual studio 2013 מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
03:56 שאילתת SELECT מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 מבוא ל SQL ושאילתת INSERT מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 מבוא למסדי נתונים - visual studio 2008 מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית