איבון 801 שעור 22 חישוב שיפוע

מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 ביולי 2016

להשלים