פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף ונוסחאת הפרש ריבוע

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים