נוסחאת הפרש הריבועים וכפל מקוצר (חיבור) אוהד הופמן

מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים