נוסחת ריבוע ההפרש

בפרק זה נכיר את הנוסחה להעלאת הפרש בין שני איברים בריבוע.

שיעורים

11:23 הכפל המקוצר נוסחה שנייה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 נוסחאות הכפל המקוצר 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:10 פיתוח נוסחאת ריבוע ההפרש מהנוסחא לריבוע הסכום מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:01 אוהד הופמן נוסחת ריבוע של הפרש מאת אוהד הופמן, הועלה ע"י איתמר בנית