נוסחת הפרש הריבועים

בפרק זה נכיר את הנוסחה למציאת הפרש בין ריבועי שני איברים.

שיעורים

15:34 אלגברה, נוסחאות הכפל המקוצר: נוסחאת הפרש הריבועים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:42 נוסחאות הכפל המקוצר- הפרש הריבועים מאת Mirta Levin, הועלה ע"י איתמר בנית
06:21 הכפל המקוצר נוסחה שלישית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:56 מכינה דף 1 תרגיל 7 פישוט ביטויים מאת shir siv, הועלה ע"י איתמר בנית
07:19 נוסחאות הכפל המקוצר 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

04:23 הכפל המקוצר נוסחה שלישית משמעות גיאומטרית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית