אלגברה, נוסחאות הכפל המקוצר: נוסחאת הפרש הריבועים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים