פירוק לגורמים: ע"פ נוסחאות כפל מקוצר (שיעור # 2)

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים