חקירת פונקציה ריבועית בייצוג קודקודי, מקדם a=1

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים