שרטוט גרף הפונקציה לפי שורשי הפונקציה והקודקוד

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים