עקרון הסופרפוזיציה של שדות חשמליים

מטרה:
הלומדים ידעו לחשב את השדה החשמלי הנוצר מנוכחות מספר מטענים נקודתיים.

שיעורים

08:24 חישוב שדה חשמלי שקול מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:08 פתרון תרגיל בשדה חשמלי מהספר של דוד זינגר עמ' 61 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:43 חשמל ומגנטיות- 4. השדה החשמלי דוגמא!!! מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

13:27 השדה החשמלי שיוצר משטח אינסופי טעון באופן אחיד מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית