כיתה י אלגברה חקירת משוואה ממעלה ראשונה 1

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים