משוואות מהמעלה הראשונה עם פרמטר

בפרש זה נעסוק בתכונותיהן של משוואות פרמטריות מהמעלה הראשונה

שיעורים

08:11 משוואות פרמטריות עם שברים הדורשים צמצום מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
16:14 כיתה י אלגברה חקירת משוואה ממעלה ראשונה 1 מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:05 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 77 | תרגיל 81 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:58 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 79 | תרגיל 8 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:34 משוואה ממעלה ראשונה עם פרמטרים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:21 משוואה ממעלה ראשונה עם שני פרמטרים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:00 פתרון משוואה פרמטרית עם שברים (עם צמצום) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:01 חקירת משוואה ממעלה ראשונה - תרגיל בסיסי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית