פתרון משוואה פרמטרית עם שברים (עם צמצום)

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים