בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 79 | תרגיל 8

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים