שאלון 802 פתרון בחינת מתכונת - 3

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים