מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 9. אסימפטוטה אנכית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים