אסימפטוטות אנכיות וחורים בפונקציות רציונליות

בפרק זה נעסוק בהתנהגותן של פונקציות רציונליות סביב נקודות בהן אינן מוגדרות, כלומר, נקודות בהן המכנה שווה לאפס.

שיעורים

13:56 פונקציה רציונאלית אסימפט אנכית 1 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
03:27 אסימפטוטה אנכית1 מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
18:15 אסימפטוטה אנכית וחורים מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 כיתה יא 804 שיעור 3א אסימפטוטות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:45 מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 9. אסימפטוטה אנכית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
24:01 חקירת פונקציות - 28 - אסימפטוטה אנכית מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
11:01 כללים למציאת אסימפטוטה אנכית מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
15:28 אסימפטוטה אנכית של פונקציה רציונלית מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י Roman Genkin

הדגמות

10:17 איך מבדילים בין אסימפטוטות לחור מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

14:04 פונקציה רציונאלית אסימפט אנכית 2 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:50 תחום הגדרה, אסימפטוטה אנכית וחור בפונקצית מנה מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית