אסימפטוטות אופקיות

בפרק זה נעסוק באסימפטוטות אופקיות- מקרים בהם הפונקציה שואפת למספר קבוע כאשר X שואף לאינסוף.

שיעורים

05:17 תרגילים אסימפטוטה אופקית 1 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
12:07 מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 10. אסימפטוטה אופקית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:00 כללי אצבע למציאת אסימפטוטה אופקית מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
29:59 אסימפטוטה אופקית מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
13:44 אסימפטוטה אופקית של פונקציה רציונלית - שתי גישות מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י איתמר בנית
14:00 פונקציה רציונאלית אסימפט אופקית 1 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:35 אסימפטוטה אופקית כללים מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

14:32 פונקציה רציונאלית אסימפט אופקית 3 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

14:16 פונקציה רציונאלית אסימפט אופקית 2 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:56 אסימפטוטה אופקית ההגיון שמאחורי הכללים מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
04:49 אסימפטוטה אופקית רקע מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:45 אסימפטוטה אופקית דגשים מיד אחרי כללים מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית