הנגזרת - הגדרה

מאת אלון סלע, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בדצמבר 2016

להשלים