מבוא לנגזרות

בפרק זה נתאר את הרעיון הבסיסי מאחורי הנגזרת ושימושיה

שיעורים

24:25 הגדרת הנגזרת שיפוע של פונקציה בנקודה מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
06:57 הבנה אינטואיטיבית של מושג המשיק והנגזרת מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
10:42 הגדרת הנגזרת וכללי הגזירה מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י Roman Genkin
13:06 הנגזרת - הגדרה מאת אלון סלע, הועלה ע"י איתמר בנית
12:54 נגזרות 1: מה זה נגזרת מאת nooptis, הועלה ע"י איתמר בנית
13:48 גבולות ונגזרות - 18 - הנגזרת - קצב השינוי מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 שאלון 804, סרטון 1, הקדמה - מהי נגזרת מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
09:09 גבולות ונגזרות - 15 - הגדרת המשיק מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
03:31 מציאת נגזרת בנקודה אנליזה כיתה י - אנפה כהן מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:16 חשבון דיפרנציאלי 803 - נגזרות - שיעור מבוא מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 סרטון 3 הגדרת משיק ונגזרת מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
04:10 הקשרים בין פונקציה לבין נגזרותיה השונות: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 נגזרת בנקודה: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
10:37 גבולות ונגזרות - 10 - הנגזרת - שיפוע המשיק מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
14:26 נגזרת (חלק 1) מאת Ori Mosenzon, הועלה ע"י איתמר בנית
08:51 הקשר בין הפונקציה לנגזרותיה | מנקודת פיתול לקיצון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

19:36 נגזרת של פונקציה מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:32 הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת תרגיל 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
01:59 הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת תרגיל 8 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
04:20 הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת תרגיל 12 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
10:06 הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת | עמוד 750 | ת 1 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
16:09 הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת | עמוד 755 | ת29 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
14:39 קיץ 2008 מועד א 006 שאלה 4 (חקירת פונקציה) מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
01:34 נגזרת לפי הגדרה - פונקציה קבועה - תרגיל 1 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 תרגיל - גרף פונקציה וגרף נגזרת מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:39 הבנה אינטואיטיבית של מושג הגבול מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
02:55 נגזרת אפס בנקודת קיצון: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:27 קשר בין גרף נגזרת לגרף פונקציה מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
05:17 נקודות קיצון ושיפועי משיקים - שחר נודלר מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:06 מגרף הפונקציה לגרף הנגזרת: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
14:07 גבולות ונגזרות - 1 - מושג הגבול מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית