שאלון 804, סרטון 1, הקדמה - מהי נגזרת

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בדצמבר 2016

להשלים