שאלון 804,סרטון 5, חישוב נגזרת של מכפלה

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בדצמבר 2016

להשלים