סרטון 6, חישוב נגזרת של מנה

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בדצמבר 2016

להשלים