גבולות ונגזרות - 18 - הנגזרת - קצב השינוי

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2016

להשלים