סרטון 6 נגזרת של מכפלה של שתי פונקציות

מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים