הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים