נגזרת של פונקציה מורכבת

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים