החוק השלישי של קפלר

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בינואר 2015

להשלים