החוק השלישי של קפלר

בפרק זה נלמד את החוק השלישי של קפלר - חוק אמפירי המתאר קשר בין זמן המחזור של גופים הסובבים סביב גרם שמיים כלשהו, לבין מרחקם ממנו.

שיעורים

08:28 החוק השלישי של קפלר מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
09:32 החוק השלישי של קפלר מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
04:27 החוק השלישי של קפלר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:53 שיעור 45 גרביטציה חוקי קפלר מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:37 שיעור 46 גרביטציה תרגול של חוק 3 של קפלר מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

13:41 כבידה - החוק השלישי של קפלר מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית