כלל השרשרת (נגזרת של פונקציה בתוך פונקציה)

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים