הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע | עמוד 661

מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים