משטחים שווי פוטנציאל

שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי ניתנים לתיאור באמצעות משטחים שווי פוטנציאל.
מטרות:

- הלומידים ידעו לייצג שדה חשמלי בעזרת משטחים שווי פוטנציאל, וידעו מה הקשר בין משטחים שווי פוטנציאל לקווי שדה.

- הלומדים ידעו ששפת מוליך היא משטח שווה פוטנציאל ושכל המוליך הוא שווה פוטנציאל (ולכן יש למוליך פוטנציאל אחד)

שיעורים

08:40 קווים שווי פוטנציאל והאצת מטענים מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
04:02 חשמל ומגנטיות- 14. השדה החשמלי בתוך מוליך מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
24:53 חשמל-8.2 משטחים שווי פוטנציאל. שימור אנרגיה מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

08:56 הפוטנציאל סביב כדור מוליך טעון מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:57 דוגמא לכדור מוליך טעון מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית