מהירות בתנועה קצובה

מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בינואר 2017

להשלים