פיזיקה אופטיקה -שבירת אור 20173

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בינואר 2017

להשלים