עומק מדומה

כאשר עצם מונח בתחתית בריכה מלאה או כוס מלאה, העומק בו אנו תופסים את מיקומו של העצם מעוות עקב שבירת קרני האור.
מטרות:
הלומדים ידעו מהי תופעת עומק מדומה.
הלומדים ידעו להסביר מדוע נוצר עומק מדומה באמצעות שרטוט.
הלומדים ידעו כי הדמות הנוצרת אינה ממש נקודתית, וידעו לחשב עומק מדומה עבור צופה מאונך לגבול בין התווכים.

שיעורים

12:41 אופטיקה גיאומטרית - שבירת אור- עומק מדומה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:49 ניסוי שבירת אור -מים, כוס ומטבע מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
01:11 קסם המטבע הצף מאת ענבל ישראל, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

10:31 פיזיקה אופטיקה -שבירת אור 20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית