ניסוי שבירת אור -מים, כוס ומטבע

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בפברואר 2017

להשלים