מקומות גיאומטריים אליפסה - בני גורן 807 ג-1

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בפברואר 2017

להשלים