הגדרת האליפסה כמקום גיאומטרי

בפרק זה נלמד להגדיר את האליפסה כמקום גיאומטרי של נקודות שסכום מרחקיהן משני מוקדים נתונים הוא קבוע.

שיעורים

הדגמות

11:41 אליפסה כיווץ ומתיחה מתמטיקה שאלון 807 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:32 ארכימדס 807 תרגילים מקומות גיאומטריים תרגיל 21 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
04:42 שאלון 807 קיץ 2017 מועד א שאלה מס 1 מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
04:51 מקומות גיאומטריים אליפסה - בני גורן 807 ג-1 מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית
15:45 בגרות קיץ 2019 מועד א 582 807 שאלה 1 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
13:22 מועד חורף 582 807 שאלה 1 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית