נגזרת שנייה, נגזרת והקשר לנקודת פיתול (הסבר מעמיק)

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2017

להשלים