משמעות הנגזרת השנייה

הנגזרת השנייה משמשת ככלי להבנת התנהגותה של הנגזרת הראשונה, ובפרט, מאפשרת להבחין בקלות יחסית בין סוגים שונים של נקודות קיצון.

שיעורים

15:25 חקירת פונקציות - 21 - מבחן הנגזרת השנייה מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
10:50 סיוג חשודה עי נגזרת שניה מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
11:05 מציאת נקודות קיצון ע"י נגזרת שנייה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:38 בגרופ - הקשר בין גרף הפונקציה - לגרפים של נגזרותיה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:11 פתרון שאלה 3 נקודת פיתול משיעור 2 - WhatsApp מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית