נגזרת שנייה

בפרק זה נעסוק באופן החישוב ובשימושיה של הנגזרת השנייה - נגזרת של פונקציית הנגזרת.